اعتصاب و تظاهرات دلیرانه کارگران فولاد اهواز با شعار هیهات مناالذله

4

کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز چهارشنبه ۱۴آذر بیست و ششمین روز اعتصاب و تظاهرات خود را از مقابل مراکز دولتی آغاز کردند کارگران شجاع با عبور از پل سفید و خیابان نادری وارد بازار سرپوشیده اهواز شدند و علیه سران دزد و غارتگر رژیم شعار سر دادند:

کارگران: حسین حسین شعارشون، دزدیه افتخارشون نه حاکم نه دولت نیستند به فکر ملت، هیهات مناالذله

کارگران معترض در مسیر خود در مقابل بانک صادرات و همچنین مسجدی که به نام آخوند جنایتکار جزایری نامگذاری شده توقف کردند و نماینده آنان سخنانی ایراد کرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here