اعتصاب و اعتراض در بازار اردبیل، هپکوی اراک،‌ شرکت تراورس مشهد، کشاورزان ورزنه، نی بر هفت‌تپه، معلمان اردبیل، کامیون‌داران اصفهان،‌ نانوایان سمنان و غارت‌شدگان موسسات حکومتی در شهرهای مختلف

34
اعتراض و تجمع کارگران هپکو اراک

روز دوشنبه ۲۴اردیبهشت بازار اردبیل و راسته طلا فروشان این بازار نیز اعتصاب کردند.

کارگران هپکو اراک روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت دومین روز حرکت اعتراضی خود را شروع کردند. کارگران در اعتراض به واگذاری شرکت هپکو و پرداخت نکردن مطالبات به حق شان ریل راه آهن را مسدود کردند.

کارگران کارخانه هپکو اراک روز یکشنبه نیز مقابل این شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از کارگران معترض و به جان آمده قصد خودکشی و پرتاب خود از بالای یک پل را داشت که همکارانش مانع شدند.

کارکنان شرکت تراورس راه آهن مشهد، دراعتراض به حقوق عقب افتاده و وضعیت وخیم معیشتی شان دست به اعتصاب زدند.

کشاورزان زحمتکش ورزنه در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های کارگزارن رژیم، دست به تجمع اعتراضی زدند. و بر ایستادگی شان تا رسیدن به حقابه خود تاکید کردند

اعتراض و تجمع کشاورزان زحمتکش ورزنه

کارگران نی بر کارخانه نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود در محوطه کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

رانندگان وانت‌های استیجاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در اعتراض به عدم دریافت ۷ماه مطالبات و حقوق خود دست به اعتصاب زدند.

اعتراض کارگران بجان آمده نیشکر

غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین، در اعتراض به غارت دارایی و اموال شان، در مقابل دفتر این موسسه در بلوار وکیل آباد مشهد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان موسسه مالی کاسپین در مقابل بانک مرکزی رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جمعی از معلمان در اردبیل در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تبعیض دست به تجمع زدند.

کامیون داران شرق اصفهان در اعتراض به کم بودن کرایه وگران شدن لوازم یدکی و قطعات ماشین و خرید نقدی اجناس، برای دومین روز متوالی دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تجمع نانوایی های سمنان

جمعی از نانوایان استان سمنان در اعتراض به صدور بی رویه مجوز نانوایی و نیز ثابت ماندن ۶ ساله درآمدشان مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here