اعتصاب مجدد کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه

78
اعتصاب کارگران هفت تپه-min

بخشهایی از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه خوزستان مجدداً دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه کوره کارخانه را خاموش کردند و دروازه ورودی از سمت باسکول را بستند.

مأموران سرکوبگر انتظامی به‌منظور ایجاد فضای رعب و وحشت وارد محوطه کارخانه نیشکر هفت‌تپه شدند و به تهدید اعتصابیون پرداختند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here