اعتراف یک عضو مجلس ارتجاع به اینکه در اقدام نمایشی دیدار از اوین امکان صحبت با زندانیان وجود نداشت

14
اقدام نمایشی از زندان اوین-min

یک عضو مجلس رژیم که خود از اعضای گروهی بوده که در یک اقدام نمایشی از زندان اوین بازدید کرده، اذعان کرد که در این بازدید شمار زیادی از مأموران زندان حضور داشتند و امکان صحبت با زندانیان وجود نداشته است.

کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس رژیم گفت: تعداد قابل توجه ماموران به هنگام بازدید نمایندگان حضور داشتند که بهتر بود کسی همراه ما نباشد یا تنها رئیس سازمان زندان‌ها یا رئیس زندان اوین همراه باشند.

یک عضو دیگر مجلس رژیم به نام فتحی نیز گفت: در بازدید از زندان اوین، فیلم خودکشی سینا قنبری و محل حادثه نشان داده شد، اما قضاوت قطعی مستلزم انجام تحقیقات دقیق قضایی است.

وی بر خلاف ادعاهای مقامهای قضایی رژیم اعتراف کرد که شماری از دستگیرشدگان در تهران را زنان تشکیل می‌دهند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here