اعتراف پاسدار غضنفری سرکرده اداره تحلیل سیاسی سپاه به بی‌سابقه بودن ویژگی‌های قیام اخیر در طول حاکمیت آخوندی

11

پاسدار غضنفری سرکرده اداره تحلیل سیاسی سپاه پاسداران در خبرگزاری سپاه جنایت موسوم به فارس۳۰دی۹۶ اعتراف کرد:‌ حوادث اخیری که در کشور به وجود آمد از جهت پراکندگی و ویژگی‌های موجود در آن، در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است.

این سرکرده سپاه پاسداران گفت:‌ اعتراض همیشه در کشور بوده و در جاهایی مردم مطالبه حق خود را با تحصن پیگیری کرده‌اند اما اغتشاشات و ساختارشکنی در حادثه اخیر در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است

وی هم‌چنین گفت: زمینه این اغتشاشات به‌لحاظ خاستگاه، بحث اقتصادی و اجتماعی بود اما اصل برنامه اغتشاشگران برای سال آینده بوده است. ما در اغتشاشات اخیر با یک پروژه کاملاً سازمان‌دهی شده روبه‌رو بودیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here