اعتراف يك نماينده مجلس ضدخلقی رژيم به دستگيری ۵۰۰۰ نفر در جريان قيام دی ماه ۹۶+ کلیپ

30
امار دستگیری اخوند

 

اقدام مسخره شماری از اعضای مجلس برای بازدید از زندان اوین و ملاقات با دستگیرشدگان که برای رفع و رجوع پیامدهای بیش از ۸هزار دستگیری در جریان قیام دیماه مردم صورت گرفته به فضاحتی برای حکومت آخوندی تبدیل شد.

بنا بر آمارارائه شده توسط رئيس سازمان زندانها دراين بازديد آمار كل زندانيان اعتراضات سراسری اخير۴۹۷۲نفر بوده اند.

پس از دیدار نمایشی ۱۱ بهمن هیأت اعضای مجلس رژیم از زندان اوین، که پس چند بار منتفی شدن، صورت گرفت، ضدونقیض گوییهایی در اظهارنظرهای آنان دیده میشود که نشاندهنده صحنهسازیهای حکومتی برای پوشاندن ابعاد سرکوب و جنایات رژیم است.

علیرضا رحیمی، یکی از اعضای هیأت بازدیدکننده از زندانی اوین مدعی شد: از کل بازداشتشدگان ۴۵۳۴ نفر آزاد شده و ۴۳۸ نفر دیگر همچنان در بازداشت بهسر میبرند. وی افزوده است که علاوه بر این افراد، ۵۵ نفر دیگر نیز در بازداشت وزارت اطلاعات هستند.

اين عضو مجلس رژيم افزود:«با دو دوربین فیلمبرداری و دو عکاس، کل مذاکرات پوشش داده میشد.» وی افزود: «تراکم همراهان و افرادی که هیات نمایندگان را در بازدید اسکورت میکردند، تعجب برانگیز بود. حدود ۵۰ نفر در کل جریان بازدید نمایندگان مجلس را همراهی میکردند.»

این عضو مجلس ارتجاع همچنین ادعا کرد که در حال حاضر تنها ۴ تن از بازداشت شدگان در زندان به سر میبرند. به ادعای او از ۷ نفر بازداشتی باقیمانده از تهران ۳ نفر ساعاتی قبل از بازدید هیات نمایندگان آزاد شده و ۴ نفر هنوز در بازداشت هستند.

اعلام تعداد اندک بازداشت شدگان به خاطر فرار از پیامدهای بینالمللی سرکوب افسارگسیخته حکومت آخوندی است. بروجردی رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم در جلسه پارلمان اروپا که مورد سؤال و اعتراض پیاپی نمایندگان قرار گرفته بود، گفته بود:

«من ديروز پريروز که اومدم به کشور بلژيک در واقع سؤال کردم از رئيس زندان اوين. گفتم چه تعدا زنداني از افرادی که در حوادث اخير ايران دستگير شدند در زندان هستند گفت ۱۸ نفر.»!!!

یکی دیگر از اعضای هیأت بازدید کننده از زندان اوین از حضور یک زن در میان دستگیرشدگان خبر داد. اما سعیدی یک عضو دیگر این هیأت گفت: از آنجا که مسئولان زندان اوین گفتهاند هیچ زنی از بازداشتشدگان حوادث دی ماه در بند زنان حضور ندارد، نمایندگان مجلس از این بند بازدید نکردند.

جواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: «توقع ما این بود که بتوانیم با همه زندانیان ملاقات داشته و از همه بندهای مختلف زندان بازدید کنیم تا امورات اداری و مختلف زندان را مورد بررسی قرار دهیم اما متاسفانه بر اساس وقتی که تنظیم شده بود احساس کردیم که حضور بیشترمان در زندان قاعدهای ندارد.»

پس از بازدید ابهامات در مورد تعداد دستگیرشدگان و موضوع خودکشیها در زندانها همچنان وجود دارد و پاسخ به آن به بعد موکول شده است.

یک عضو هیأت بازدید کننده از زندان اوین گفت: در بازدید از زندان اوین، فیلم خودکشی سینا قنبری و محل حادثه نشان داده شد، اما قضاوت قطعی مستلزم انجام تحقیقات دقیق قضایی است.

پیش از این یک عضو مجلس رژیم به نام صادقی، از قول بستگان یکی از زندانیانی که به گفته رژیم دست به خودکشی زده است، اعلام کرد که او در تماس با خانوادهاش گفته که ماموران زندان برخی بازداشتشدگان را مجبور به خوردن قرصهایی میکردند که “حالشان را بد میکرده”.

خانواده بسیاری از بازداشتشدگان این حوادث نیز در روزهای پس از دستگیری فرزندان و اقوام خود در مقابل زندان اوین تجمع کرده بودند.

در همین حال، با استمرار اعتراضات و تجمعات قیامآفرینان آخوند احمد خاتمی در هراس از ادامه اعتراضات در نمایش جمعه این هفته تهران گفت:

«اغتشاش گر هر کس که هست دانشجو ست طلبه است غیر طلبه غیر دانشجو هر کی اغتشاش کنه باید پایش بخوره..

حرف اینه می خواهی رافت کنید، رافت کنید، اما نازشون نکنین، یک جوری که آدم احساس نکنه تنها دغدغه بعضیها آزادی اغتشاشگرانه ، امدید تو خیابان، گول خوردید، شعار علیه نظام دادید، شلوغ کردید شهر رو باید بفهمید که بد کردید»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here