اعتراف علی ربیعی: سال گذشته مردم در ۱۶۰ شهر قیام کردند، این اعتراضات خطرناک ممکن است باز هم تکرار شود

16
قیام دیماه ۹۶در۱۶۰شهر در سراسر ایران، اذعان علی ربیع

قیام دیماه ۹۶در۱۶۰شهر در سراسر ایران، اذعان علی ربیعی ازشکنجه‌گران و معاونان وزارت اطلاعات

و وزیر سابق کار حکومت آخوندی

علی ربیعی از معاونان وزارت اطلاعات و وزیر سابق کار رژیم طی مصاحبه اذعان کرد بر اثر شکستن مارپیچ سکوت در جامعه، مردم در ۱۶۰ شهر قیام کردند و این اعتراضات خطرناک ممکن است بار هم تکرار شود.

این در حالیست که رژیم و دنبالچه‌های آن عدد ۱۴۲شهر را که مقاومت ایران اعلام کرده بود، مبالغه میدانستند حال آنکه مجاهدین و خبرنگاران سیمای آزادی در ۱۴۲شهر اعلام شده حضور داشتند و از یکایک آنها گزارش میدادند

وزیر کار برکنار شده دولت آخوند روحانی و مهره کهنه کار اطلاعات آخوندی، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایسنا به دفعات نسبت پنانسیل انفجاری جامعه هشدار داد و گفت: حادثه دی ماه ۹۶ را حادثهای بسیار مهمی در چهل سالگی (نظام) تلقی میکنم و معتقدم که تجربهای کم نظیر از نا آرامیهای اجتماعی در این ماه رخ داد که مشابه آن را در چهل سال گذشته تجربه نکرده بودیم. اتفاقی که در دی ماه ۹۶ رخ داد شباهت زیادی از نظر حجم، اندازه، وسعت و جمعیت درگیر در نا آرامی و همچنین خصوصیت این افراد با نا آرامیهای قبل نداشت.

علی ربیعی مهره اطلاعاتی نظام ولایت فقیه، هشدار داد: چنانچه جایی از سد بشکند یا سوارخ شود، فاجعهای عظیم و سیلاب اتفاق میافتد؛ در دی ماه ۹۶ اتفاقاتی در مشهد مارپیچ سکوت را شکست و سکوت جمعیت خاموشی که به نوعی زمینه اعتراض در آنها وجود داشت با ماجراهایی که در مشهد اتقاق افتاد، شکسته شد… آغازگر نا آرامیهای سایر شهرستان‌ها بود…

ربیعی هم چنین گفت: آنچه که امروز به این نارضایتی‌ها اضافه شده، این است که احساس می‌شود دیگر آینده خوشبیانهای پیش رو نیست و امید برای حل مسائل کم شده است؛… علت اینکه چرا این اعتراضات تا پیش از دی ماه ۹۶ بروز نکرد و در دی ماه خود را نشان دادند، نتیجه یک شوک اجتماعی است که اثر پروانهای نام گذاری میشود؛ اثر پروانهای اثری است که در نقطهٔ فضا را میشکند و اعتراضات را به سطح میآورد. این ضربه شکننده میتوانست یک عامل خارجی باشد… در دی ماه ۹۶ اثر پروانهای باعث شد که اعتراضات در ۱۶۰ شهر خود را نشان دهد و حتی تعدادی نیز در این شهرها کشته شوند.

علی ربیعی معاون سابق وزارت اطلاعات رژیم با وحشت نسبت به خطرتکرار قیام‌ها علیه نظام ولایت فقیه گفت: در پاسخ به این پرسش که آیا این اعتراضات و اتفاقات قابل تکرار هستند و میتوانند نقش یک آژیر خطر را ایفا کنند، جواب من این است که بله، این اتفاقات محتمل و تکرار پذیر هستند؛ چراکه همچنان علت بروز آنها باقیست و با هر اثر پروانهای امکان بروز آنها وجود دارد… جنس نا آرامیهای سال ۹۶ شورش از نوع محدود و منطقهای اما خطرناک است و آژیره خطری را به صدا درمیآورد که میتواند گستردهتر شود

یاد آوری می‌کنیم که علی ربیعی هنگامی‌که در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۷ با استیضاح باند رقیب در مجلس ارتجاع روبه روشد، در باره سوابق خود در مقابله با بحران‌های حاکمیت آخوندی گفت:

ربیعی در جریان استیضاح خودش در مجلس ارتجاع ـ ۱۷مرداد۹۷:

«من ۴۰ سال خدمت کردم در این ۴۰ سال بحران‌های زیادی دیدم. یادم است یک روز در تهران ۱۲۰۰۰ نفر میلیشیا در توپخانه رژه می‌رفتند. در هر شهری ۱۰۰۰تا میلیشیا رژه رفتند ما آنروز رو گذراندیم من می‌دانم شرایط سختی پیش روی خودمان داریم من می‌دانم ترامپ روان جامعه رو هدف گرفته بخوانید کتاب هنر تعلیمی که مرکز پژوهش‌ها ترجمه کرده ما امروز داریم اعتمادمان رو تو جامعه از دست می‌دهیم نقاط اتصال‌مون رو داریم تو جامعه از دست می‌دهیم.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here