اعتراف علم الهدای به دستگیری ۸۵۰تن تنها در مشهد

15
آخوند علم الهدی، نماینده خامنه_ای در مشهد

آخوند علم الهدی، نماینده خامنه‌ای در مشهد اعتراف کرد که تنها در شهر مشهد در جریان قیام دیماه ۸۵۰ تن دستگیر شده‌اند. ۴۰ تا ۵۰ تن از دستگیرشدگان سرشاخه بودند.

وی درباره ریشه اعتراضات در مشهد گفت، ‌ اصل اتفاقاتی که در مشهد رخ داد مبنی بر سوءاستفاده بود چراکه مردم مشکلاتی داشتند اما جریان فراخوانی که مردم را به صحنه آورد، جریان دشمن بود.

نماینده خامنه‌ای در مشهد گفت: نارآمی در صحن مسجد گوهرشاد نبود. بعضی‌ها در ایام شلوغی با شعارهای ساختارشکنانه تا نزدیک حرم آمدند اما این مطلب که در صحن شعار دادند دروغ بود، و معترضان تا رینگ شیرازی آمدند.

آخوند علم الهدی افزود: وجود این اقلیت در نظام ۴۰ ساله امری طبیعی است و نمی‌توان آن‌ها را معیار دانست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here