اعتراف به شکست باند خامنه‌ای در برابر جنبش دادخواهی و شعار «نه جلاد! نه شیاد!» مقاومت ایران توسط نایب رئیس پیشین مجلس ارتجاع

11
اعترف حسن غفوری‌فرد نایب رئیس سابق مجلس رژیم

حسن غفوری‌فرد نایب رئیس سابق مجلس رژیم و از مهره‌های اصلی باند خامنه‌ای دراعتراف به شکست بزرگ ولی فقیه ارتجاع در برابر جنبش دادخواهی و شعار نه جلاد نه شیاد در نمایش انتخابات،گفت: «پیشنهاد رییسی برای ریاست جمهوری یکی از اشتباهات اصولگرایان بود چون مشخص بودکه او رای نمیاورد…با اینکه به او علاقه مند هستم اما معتقد بودم رای نمیاورد. اصولگرایان اشتباه کردند و به خواست مردم توجهی نکردند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here