اعتراف آخوند ناصری در نمایش‌جمعة مشهد به تنفر مردم از نمایش‌های حکومتی جمعه و روی‌گردانی روزافزون از خمینی دجال

13

آخوند ناصری در نمایش جمعه مشهد از تشدید حملات علیه خمینی و معرفی او به عنوان عامل اصلی وضعیت کنونی و نیز تنفر مردم از نمایش‌های جمعه رژیم آه و فغان کرد:

«آیا واقعا این چهار تا بدبخت بازی خورده اخلالگر چند ماه اخیر که آمدند علیه امام و رهبر و نظام شعار دادند این بازی خورده‌های بدبخت مفلوک آیا اشکال از امامه؟…

مشکل از کمرنگ شدن شعارهای انقلابه… ما در چهلمین سالگرد در چهلمین سالگرد انقلابیم اولا هیچ راهی هیچ هیچ راهی جز حفظ همین نظام رو نداریم

جمعه همایش عبادی سست… هفته ای یکساعت چرا؟ آقا از خودمون حالا شما که موفقید من صحرا میرم دریا میرم عروسی میرم عزاداری میرم قهوه خانه خیابان همه جا میرم چرا هفته ای یکساعت خدا داره داد میزنه [ آیه ] زندگی رو ول کن بشتاب به سوی نماز چرا نمیروم ؟ همه جا میرم چرا نماز جمعه نمیرم؟…»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here