اعتراف‌های رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی درباره قیام سراسري: «یک جرقه کافی است تا نارضایتی‌ها شعله‌ور شود»

6

اعتراضات دی‌ماه۹۶ مشهد

تبدیل به اقدامات هنجارشکنانه شد

و در ۴۲شهر درگیری داشتیم

 

همدستی همه جناح‌های رژیم در سرکوب قیام:

همه جریانات سیاسی به ما کمک کردند

معاون سیاسی بنده ظرف مدت۳روز ۲بار

با احزاب و گروه‌های سیاسی جلسه گذاشت

و رسانه‌های کشور به ما کمک کردند

رحمانی فضلی در این مصاحبه ضمن اعتراف به دستگیری بیش از ۵۰۰۰ تن از قیام‌کنندگان در سراسر کشور درباره تظاهرات مردم در مشهد در روز هفتم دیماه گفت: حداقل ظرف مدت ۴سال گذشته موضوعات اصلی ما در مشهد بوده است؛ ازجمله درارتباط با مشکلات پیش‌آمده برای مؤسسه میزان و پدیده شاندیز. تجمعات بسیار زیادی در مشهد داشتیم. شاید بیش از ۲۰۰مورد تجمع در ۴سال گذشته داشتیم. ریشه همه مشکلات پیش آمده درارتباط با مؤسسات مالی نیز به نوعی به خراسان برمی‌گشت که دلیلش را هم نمی‌دانم چیست و در آنجا مشکلات ایجاد می‌شد.

در اعتراضات دی‌ماه۹۶ مشهد نیز تصور این بود که شاید در همان حد ۲۰۰تجمع قبلی شعاری بدهند و بروند، همچنان که در تهران نیز این تجمعات را جلوی مجلس و بانک مرکزی و همه جا داشتیم، اما در مشهد بنا‌به دلایلی نامعلوم تبدیل به اقدامات هنجارشکنانه ازجمله شیشه شکستن و درگیری شد … و در روزهای بعد در ۴۲شهر درگیری داشتیم؛ این نشان می‌دهد که عوامل اصلی موضوع، عمیق‌تر از این بوده که بگوییم یک جناح، یک فرد یا یک گروه در یک جا کار را شروع کردند. این در تحلیل نهایی ما را دچار مشکل می‌کند. این مسئله حتما عوامل و دلایل اصلی‌تری دارد که مخرج مشترک آن را نارضایتی می‌گویم. این نارضایتی نیز در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی وجود دارد. تأکید می‌کنم مستندی دال بر اینکه اعتراضات در مشهد از طرف فرد یا جناحی سازماندهی شده باشد به‌دست ما نرسیده است.

رحمانی فضلی در باره تحلیل اعتراضات دیماه ۹۶ گفت: این گزارش که از سوی شورای امنیت کشور تهیه و به (خامنه‌ای) و به سران قوا و شورای‌عالی امنیت ملی ارائه شد به ۲دسته از عوامل اشاره کرده؛ یک دسته، نارضایتی‌ها در هر سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیده می‌شود و یک جرقه کافی است تا شعله‌ور شود. اما از منظر این گزارش، مسئله عمیق‌تر از این است. (در ۳۹ سال گذشته) به مرور تفکرات، باورها، اندیشه‌ها و سلیقه دچار تغییرات اساسی شده و سبک زندگی دچار تغییرات اساسی شده است؛ این تغییرات نیز در محدوده جغرافیایی ایران تعریف نمی‌شود، چون ارتباطات به قدری گسترده شده که فضای بیرونی کاملا در داخل کشور فعال است…

وزیر کشور رژیم افزود: برخی نهادها پذیرشی در این موج تغییرات ندارند و همچنان به شیوه قبل ادامه می‌دهند؛ ازجمله صداوسیما… در بحث انتشار خبر دیگر انحصار خبر در دست صداوسیما نیست… امروز صداوسیما اصلا نمی‌تواند غلبه خبری داشته باشد، برای اینکه همه، دسترسی آزاد به خبر دارند. همه خبر و تحلیل دارند… نقش رسانه‌ها در فضای مجازی در انتخابات ریاست‌جمهوری۹۶ قوی‌تر از صداوسیما بود. در مسائلی همچون سالگرد تولد کوروش، تعدادی سایت‌ها موضوع اجتماع در پاسارگاد را پوشش دادند و فضایی به‌وجود آوردند که همه را نگران کرده بود که امکان دارد مسئله امنیتی شود…

در زلزله کرمانشاه، فضای مجازی فرمان را از اختیار رسانه‌های رسمی درآورد…

وزیرکشور دولت آخوند روحانی به همدستی تمامی رسانه‌های حکومتی و همه جناح‌های حکومت که تحت عنوان احزاب و جریان‌های سیاسی از آنها نام ‌می‌برد، در سرکوب و سانسور خبرهای قیام سراسری اذعان کرد و گفت: به‌عنوان وزیر کشور و مسئول امنیت کشور می‌گویم جریانات سیاسی در این موضوع وارد نشدند، بلکه همه جریانات سیاسی به ما کمک کردند. معاون سیاسی بنده ظرف مدت۳روز ۲بار با احزاب و گروه‌های سیاسی جلسه گذاشت و همکاری خوبی کردند. سوم اینکه رسانه‌های کشور وارد قضیه نشدند، بلکه به ما کمک کردند…

با اینهمه وی افزود‌: همین تعداد نارضایتی و هزینه‌هایی که از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به کشور وارد کردند غیرقابل جبران است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here