اعتراض کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد نسبت به اهانتها و تهدیدات شخصی گزارشگر ویژه توسط رژیم ایران

276

زید رعد الحسین کمیسر عالی حقوق‌بشر در سازمان ملل‌متحد روز سه‌شنبه ۱۶خرداد در جلسه شورای حقوق‌بشر نسبت به اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران علیه گزارشگر ویژه اعتراض کرد

وی گفت: «در ماههای اخیر، وقایع شرم‌آوری از اهانتها و تهدیدات شخصی علیه گزارشگران ویژه وجود داشت که مرا بسیار نگران کرده بود. از جمله گزارشگر ویژه‌ایران. این مطلقاً غیرقابل قبول است. از آنجایی که گزارشگران ویژه توسط این شورا تعیین می‌شوند، از شما می‌خواهم اقداماتی را در نظر بگیرید تا از این نوع کارزارها ممانعت به‌عمل آید».

وی افزود:‌ «رژیم ایران همچنین قطعنامه‌هایی که برای آنها قیمومیتهای مشخصی تعیین می‌کند را رد کرده و در نتیجه به گزارشگران ویژه اجازه دیدار از کشورشان را نمی‌دهند. در مورد سوریه نیز، نه دفتر من و نه کمیسیون تحقیق سوریه، هیچگونه دسترسی نداشته‌اند…».

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here