اعتراض کارگران و کشاورزان میهن به اجحافات و ستم غیرقابل تحمل رژیم جنایتکار آخوندی

13
کشاورزان خشمگین ورزنه اصفهان

صدها تن از کشاورزان خشمگین ورزنه اصفهان که حق‌آبه آن‌ها از سوی رژیم آخوندی قطع شده است دست به راهپیمایی زدندو در مقابل بخشداری رژیم تجمع کردند.

کشاورزان شعار می‌دادند:«نترسید نترسید ماهمه با هم هستیم» .

فولاد اهواز

کارگران و کارکنان گروه ملی فولاد اهواز روز پنجشنبه در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع و اعتراض زدند.

کارگران شرکت برفاب در شهرکرد روز پنجشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود دست به تجمع زدند. این کارخانه درهایش را به روی کارگران بسته است.

کارکنان شرکت کیسون در پروژه راه آهن بافق به زرین شهر در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۲الی۱۹ماه حقوق و مزایای معوقه خود دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند.

کارگران پروژهٔ نمکزدایی شهرستان هفتگل در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و خطر اخراج در مقابل فرمانداری رژیم در این شهرستان اقدام به تجمع اعتراضی کردند.

کارگران مخازن سبز عسلویه روز چهارشنبه دومین روز اعتصاب خود در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق معوقه خود را پشت سر گذاشتند.

کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیرا

کارگران شرکت روغن نباتی نرگس شیراز روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق و ۸ماه بیمه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

جمعی از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی و حقوق خود؛ در برابر وزارت کار کابینه آخوند روحانی دست به تجمع و اعتراض زدند.

جمعی از غارت شدگان توسعه البرز در مقابل استانداری رژیم در کرج دست به تجمع و اعتراض زدند. و شعار می‌دادند: «… نجفی بیا جواب بده…»

روز چهارشنبه نهم اسفند رانندگان کامیون‌های حمل سنگ در ورودی شهرک سنگ در نیریز دست به اعتصاب زدند و از انتقال و حمل سنگ خودداری کردند.آنان به عدم پرداخت پول حمل و نقل سنگ که ماه‌ها است به آنها پرداخت نشده معترض هستند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here