اعتراض و تجمع کارگران شرکت کاشی نیلو اصفهان

15
اعتراض کارگران شرکت کاشی در اصفهان

کارگران شرکت کاشی نیلو اصفهان روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن ۲۸ماه حقوق خود مقابل کارخانه دست به تجمع زدند.آنها روی بنری که به همین خاطر به همراه خود داشتند نوشته بودند : «کارگران کاشی نیلو ۲۸ماه حقو ق نگرفته اند، خصوصی سازی به چه قیمت ؟ آیا فریادرسی هست.»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here