اعتراض مردم زابل هنگام سخنرانی آخوند روحانی + فیلم

112
اعتراض زابل -روحانی

مردم زابل هنگام سخنرانی آخوند روحانی در ورزشگاه شهر علیه وی شعار می‌داند:

وعده پوچ نمی‌خوایم نمی‌خوایم!. روحانی سیستان هوا نداره

آب می‌خوایم آب می‌خوایم سیستان آباد می‌خوایم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here