اعتراض مردم دزفول به مسمومیت صدها تن

119

مردم دزفول روز یکشنبه ۲۲مرداد ۹۶ در اعتراض به انتشار گاز کلر در سطح شهر و مسمومیت صدها تن که در بیمارستان بستری شدند؛ در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و به وضعیت ناهنجار در شهر و بی‌کفایتی کارگزاران رژیم اعتراض کردند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند؛ مسئول بی‌کفایت نمی‌خوایم نمی‌خوایم

خاطرنشان می‌شود روز یکشنبه ۲۲مرداد نشت گاز سمی کلر در اطراف رودخانه دز شهرستان دزفول نزدیک به ۵۰۰تن از مردم را روانه بیمارستان کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here