اعتراض به‌حضور آخوند روحانی در سوئیس، «روحانی تروریست و قاتل است، مرگ برروحانی!»

23
اعتراض به_حضور آخوند روحانی در سوئیس

همزمان با برملاشدن توطئه تروریستی رژیم آخوندی علیه اجتماع عظیم ایرانیان در پاریس و دستگیری دیپلومات تروریست دولت روحانی در آلمان و دیگر مزدوران رژیم در بلژیک،آلمان و فرانسه، و همزمان با به گلوله‌بستن مردم به‌ستوه آمده خرمشهر توسط مزدوران سرکوبگر حکومت آخوندی، اشرف‌نشان‌ها با شعارهای «روحانی تروریست و قاتل است»، علیه حضور رئیس جمهور رژیم ولایت فقیه در سوئیس، دست به تظاهرات زدند.

تظاهر کنندگان فریادهای «مرگ برروحانی» جوانان و مردم به‌ستوه آمده خرمشهر و دیگر شهرهای به‌پاخاسته خوزستان و سراسر ایران را رودرروی این آخوند شیاد و جلاد طنین‌انداز کردند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here