اعتراض انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید به موج فزاینده اعدامها در ایران

78

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید با صدور اطلاعیه‌ای درباره موج فزاینده اعدامها توسط رژیم آخوندی به‌عنوان رکوردار اعدام در جهان اعلام کرد: برای شناخت ماهیت این رژیم خون‌آشام مهم است که به قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ اشاره شود که دولت فعلی ادامه دهنده همان قتل‌عام است، قتل‌عامی که اخیراً گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل در امور ایران به آن اشاره می‌کند و همین رژیم اخیراً اذعان کرده که آن قتل‌عام را انجام داده است.

انجمن حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید با اشاره به حضور آخوند دژخیم مصطفی پورمحمدی و دژخیم علیرضا آوایی، دو تن از اعضای هیأتهای مرگ در تهران و خوزستان، در دولتهای اول و دوم آخوند روحانی می‌افزاید: سکوت جامعه بین‌المللی در این باره باعث تشویق رژیم به ادامه نقض استانداردهای بین‌المللی در رابطه با حقوق‌بشر شده است. به این خاطر مهم است که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد که در نیویورک جریان دارد، یک کمیسیون تحقیق بین‌المللی در رابطه با قتل‌عام ۶۷ تشکیل دهد و از رژیم حاکم بر ایران بخواهد که حکم اعدام را متوقف کند. لغو اعدام و احترام به حقوق‌بشر بایستی در مرکز هرگونه ملاقات چند جانبه یا دوجانبه با رژیم حاکم بر ایران باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here