اعتراض اعضای شورای امنیت به نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت توسط حکومت آخوندی

183
-samantha-power-

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد که برای بررسی نقض تحریم تسلیحاتی رژیم ایران تشکیل شده بود، سفرای فرانسه، انگلستان و آمریکا نقض مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت توسط حکومت آخوندی را محکوم کردند و بر لزوم مقابله جامعه جهانی با سیاستهای مداخله جویانه این رژیم در منطقه تأکید کردند.

سامانتا پاور، نماینده آمریکا گفت: ضروری است که شورای امنیت به‌طور یکپارچه رژیم ایران را مجبور کند تا به اجرای کامل تعهداتش در قبال قطعنامه ۲۲۳۱ تن دهد و همه محدودیتها در مورد صادرات تسلیحات و موارد مشابه را به اجرا درآورد.

وی خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم ایران شد و گفت: برجام نباید باعث شود کهشورای امنیت ملل‌متحد در برابر دیگر اقدامهای این رژیم برای ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه کوتاه بیاید.

در پی اظهارات نمایندگان فرانسه، انگلستان و آمریکا در شورای امنیت ملل‌متحد علیه دخالتهای رژیم آخوندی در منطقه و نقض تحریمهای بین‌المللی توسط این رژیم، دیکتاتوری آخوندی غیظ و نگرانی خود را در تلویزیون حکومتی نشان داد:

سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در آخرین حضورش در این سازمان هم‌چون سخنان پیشین؛ ایران را عامل بی‌ثبات کننده در منطقه دانست.

خوشرو سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل نیز گفت مواضع آمریکا و انگلیس بیش از آن‌که به موضوع جلسه ارتباط داشته باشد نشانگر ناخشنودی عمیق آنها از شکست تروریستها در سوریه و نرسیدن به اهدافشان در یمن بود.

قاسم سلیمانی : چیه ماجرا؟ 

گوینده: ماجرا از این قرار است که در جلسه شورای امنیت بارها نام قاسم سلیمانی برده شد، آنها می‌گفتند در آخرین گزارش بان کی‌مون آمده است سردار سلیمانی سفرهای خارجی دارد و کشورهای عضو سازمان ملل باید مانع ورود و یا گذر او از خاکشان شود.

سامانتا پاور: اگر ایران می‌خواهد به منافع کامل ناشی از توافق هسته‌یی برسد باید نشان دهد که رفتار مخربش تغییر کرده است مثلاً ما مخالف سفرهای ژنرال قاسم سلیمانی هستیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here