اعتراض اشرف نشان‌ها به حضورمحمدجواد ظریف هم‌زمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ

7
اشرف نشان ها ىر اعتراض به ظریف در مونیخ

روزجمعه ۲۷بهمن اشرف نشان‌ها وهموطنمان درمونیخ در اعتراض به حضور جواد ظریف درکنفرانس امنیتی مونیخ دست به تظاهرات زدند 

تظاهرکنندگان درشعارهایشان حضور نماینده فاشیسم دینی حاکم برایران راهمزمان بااقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری تروریستی آخوندها علیه قیام کنندگان به شدت محکوم کردند وخواستار اخراج وی شدند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here