اعتراض اشرف‌نشان‌ها به حضور وزیر خارجه فاشیسم دینی در نیویورک

12
نیویورک اعتراض اشرف نشانها

در یک حرکت اعتراضی، اشرف نشان‌ها در نیویورک حضور جواد ظریف وزیر خارجه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و حکومت رکورد دار اعدام درجهان را، هم‌زمان با سخنرانی او در شورای روابط خارجی در نیویورک در روز سوم اردیبهشت، محکوم کردند.

وزیر خارجه رژیم و هیأت همراه او، برای گریز از روبرو شدن با ایرانیان آزاده، نتوانستند از در اصلی وارد محل سخنرانی شوند و به ناچار از در پشت محل سخنرانی وارد آن شدند

اقدام اعتراضی علیه حضور جواد ظریف به‌مدت سه ساعت ادامه یافت و خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بین‌المللی به تهیة گزارش از آن پرداختند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here