اعتراضات کارگران و کشاورزان زحمتکش علیه ستم و چپاول کارگزاران فاسد حکومت آخوندی

5
اعتراضات کارگران و سایر اقشار

اعتراضات کارگران و کشاورزان زحمتکش علیه ستم و چپاول کارگزاران فاسد حکومت آخوندی
در ادامه حرکت‌های اعتراضی اقشار مختلف علیه چپاول و ستم حکومت آخوندی، روز شنبه کارگران و کارمندان شهرداری آبادان، کارگران پارس میل لنگ تاکستان و کشاورزان پیرانشهر اقدام به‌برپایی تجمع‌های اعتراضی برای احقاق حقوق غارت‌شده‌شان شدند.

در آبادان، کارگران و کارمندان شهردای به دلیل غارت چهار ماه از حقوق خود اعتصاب کرده و در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری این شهر تجمع کردند.

حرکتهای اعتراضی کارگران

کارگران اخراجی پارس میل‌لنگ تاکستان نیز در مقابل ورودی این شرکت تجمع کردند.

هم‌چنین کشاورزان پیرانشهر با تجمع در مقابل کارخانه چغندر قند ۲۲۸این شهر، از ورود کامیون‌های حامل چغندر در مقابل این کارخانه جلوگیری کردند.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here