اعتراضات غارت‌شدگان توسط حکومت آخوندی در نقاط مختلف میهن اشغال‌شده

12

روز دوشنبه۲۰ فروردین غارت شدگان موسسه کاسپین در برابر مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند. این تجمع برغم حضور نیروهای سرکوبگر و متفرق کردن و دستگیری شماری از تجمع کنندگان؛ صورت گرفت.

ادامه تظاهرات اهواز و 9

غارت شدگان موسسه آرمان وحدت در اهواز با شعارهای مرگ بر روحانی و مرگ بر دولت تزویر و امید در مقابل در ورودی شعبه ملل در اهواز دست به تجمع اعتراضی زدند. شعارها: مرگ برروحانی…..

غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت صبح روز دوشنبه در برابر این موسسه غارتگر متعلق به سپاه پاسداران دست به تجمع اعتراضی زدند. و علیه آخوند روحانی شعار سردادند.

غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد دست به یک تجمع اعتراضی زدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here