اعتراضات اقشار مختلف مردم در سراسر میهن به دزدی و چپاول آخوندهای غارتگر و ضدمردمی

10

بازنشستگان صنعت فولاد و معدن تهران، کرج و حومه در محل بیمه فولاد، درمانگاه چهارراه ولیعصر در تهران در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالباتشان دست به تجمع اعتراضی زدند.

تظاهرات مردم اهواز

جمعی از کارکنان شرکت خوراک دام کارون و ماهی کارون در شوشتر در اعتراض به تعطیلی این شرکت و بیکاری کارکنان و کارگران در مقابل فرمانداری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان موسسه آرمان وحدت اهواز روز شنبه در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل شعبه شریعتی تجمع کرده و این شعبه را بستند.

کارگران شهرداری حمیدیه (در استان خوزستان) در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق عقب افتاده خود دست از کار کشیده و اعتصاب خود را با تجمع مقابل شهرداری رژیم در این شهرستان آغاز کردند.

کارگران متالوژی پودر ایران در قزوین روز شنبه در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان مقابل استانداری تجمع کردند. این کارگران ۴ ماه است حقوق و معوقات خود را دریافت نکرده‌اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here