اطلاعیه جمعی از ورزشکاران و کشتی گیران سمنان در پشتیبانی از قیام قهرماننه مردم

37
بیانیه ورزشکاران سمنان-min

جمعی از ورزشکاران و کشتی گیران سمنان طی فراخوانی نوشتند: 

با درود به روان جوانان شهید و سربلندی که خون پاکشان به دست ناپاک ترین اشقیاء تاریخ به زمین ریخت.

و با درود به همه مردم ستم کشیده یی که این روزها با فریاد مرگ بر خامنه ای ، بنیان های ستم آخوندها را به لرزه در آورده اند.

ماجمعی ازورزشکاران و کشتی گیران استان سمنان همه مردم ایران بخصوص جوانان شجاع و کارگران وکسبه زحمت کش را به گسترش تظاهرات و اعتراضات و اعتصاب سراسری فرا می خوانیم. این رژیم خونریز با کشتار جوانان آخرین میخ را بر تابوت خود کوبیده است . دیگر نباید به آن امان داد. ما ورزشکاران نیز پابه پای شما در خیابانها و کوچه پس کوچه ها با پاسداران وحشی و بسیجیان ترسو چنگ در چنگ خواهیم بود و به امید خدا خیلی زود بساط این بزرگترین فریب تاریخ را از ریشه برخواهیم کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here