اطلاعیه -ایران: تجمع صدها تن در اعتراض علیه حکم اعدام فراخوان مشروط کردن مراوده و معامله با رژیم آخوندی به توقف اعدام و شکنجه

150

صبح روز ۲۰ فروردین ( ۹ آوریل) صدها تن از خانواده های محکومان به اعدام بویژه زنان در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. تجمع کنندگان که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی ، ایلام ، آذربایجان غربی ،کردستان ، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»،«فرزندان ما را نکشید»،« نان آور خانواده را اعدام می کنید» ،«هر ایرانی فریادش را علیه حکم اعدام بلندتر کند»، «ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم»، «خواست همه ایرانیان، لغو حکم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».

این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده ها در صدد بودند از شکل گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران برای پراکنده ساختن جمعیت شماری از آنها را دستگیر کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.

یحیی کمال پور از اعضای مجلس ارتجاع شمار محکومان به اعدام به خاطر جرائم مواد مخدر را۵۳۰۰ تن ذکر کرد (خبرگزاری حکومتی خانه ملت ۲۰ فروردین ۱۳۹۶). قبل از آن حسن نوروزی یک عضو دیگر مجلس رژیم گفته بود که تنها «۵ هزار نفر با سن ۲۰ الی ۳۰ سال در نوبت اعدام هستند» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۳ آذر ۱۳۹۵). 

مقاومت ایران با تاکید بر اینکه رژیم ضد بشری آخوندی در محاصره بحرانهای لاینحل سیاسی و اقتصادی و بین المللی و در وحشت از قیام مردمی تنها راه را در اعدامهای دستجمعی یافته است، از جامعه جهانی میخواهد معامله و مراوده با این فاشیسم دینی را مشروط به توقف اعدام و شکنجه نمایند. 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۶(۱۰ آوریل۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here