اشاره آخوند احمد خاتمی به تنفر مردم ایران از ولی‌فقیه و خطر براندازی نظام

34
تنفر مردم ایران از ولی_فقیه

آخوند احمد خاتمی در مورد تنفر از ولی‌فقیه و خطر براندازی گفت: دشمنان درست فهمیدند که خیمه نظام، ولایت‌فقیه است و در پی براندازی هستند. از جمله گام‌هایی که برای براندازی بر می‌دارند تخریب ولایت است.

وی با اشاره به بحران جایگزینی خامنه‌ای گفت: یکی از اقداماتی که اخیراً برای هجمه به ولی فقیه انجام می‌دهند راه‌اندازی شایعاتی همچون طرح مسئله جانشینی خامنه‌ای در مجلس خبرگان است و در صدد ضربه به عقبه مردمی نظام هستند و می‌خواهند نقش تأثیرگذاری روحانیت را کم کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here