اسکای نیوز: تظاهرات حامیان اپوزیسیون ایران در واشینگتن در حمایت از قیام مردم ایران

60

تلویزیون اسکای نیوز گزارش داد: ایرانیان مقیم واشینگتن علیه رژیم ایران دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان که در مقابل کاخ سفید تجمع کرده بودند علیه سیاستهای رژیم و برای سرنگونی رژیم شعار د ادند.

لویزیون اسکای نیوز گزارش داد ایرانیان مقیم واشینگتن-min

تظاهرات ایرانیان مقیم واشنگتن درحمایت از قیام ایران

شهرهای اروپا نیز شاهد تظاهرات اپوزیسیون ایران علیه رژیم بود. هواداران اپوزیسیون ایران در همبستگی با قیام مردم ایرن در شهرهای برلین و پاریس دست به تظاهرات زدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here