استمرار خیزش قهرمانه مردم کازرون علیه نظام جنایتکار آخوندی و فراخوان به آزادی دستگیرشدگان و تحویل‌گیری پیکرهای شهیدان

36
قیام مردم و جوانان کازرون

روز شنبه گروه‌هایی از مردم، در خیابان سلمان فارسی که به میدان شهدای این شهر منتهی می‌شود؛ تجمع کردند و شعار سردادند.و خواستار آزادی دستگیر شدگان روزهای اخیر در کازرون شدند. 

شعار: برادر اسیرم آزاد باید گردد

روز شنبه بازاریان از باز کردن مغازه‌های خود خودداری کردند. کارگزاران رژیم در وحشت از گسترش دامنه قیام کازرون با جمع کردن شماری از مردم در میدان شهدا، با التماس و درماندگی خواستار باز کردن بازار شدند اما مردم حاضر با تاکید بر اینکه هیچ چیزی خون ریخته شده جوان‌های کازرون را پاک نخواهد کرد درخواست‌های کارگزاران رژیم برای مذاکره را رد کردند و خواستار آزادی کلیه دستگیر شدگان و تحویل گیری پیکرهای شهیدان برای تشییع آنها شدند

دوتن ازشهیدان قیام مردم کازرون عبارتند از علی محمدیان آزاد وامید یوسفیان 

روز جمعه رژیم آخوندی در وحشت از اوج گیری خیزش و قیام مردم نیروهای ضد شورش را بسیج کرده و در نقاط مختلف شهر و مراکز مهم حکومتی مستقر کرده بود.

در ساعات پایانی روز جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه؛ مردم و جوانان دلیر کازرون در میدان سیما دست به تجمع زدند. آنان با سردادن شعار خواستار آزادی دستگیرشدگان و تحویل گیری پیکرهای شهیدان شدند.

شمار دیگری از هموطنان با ارسال پیام‌های همبستگی و حمایت خود را از قیام مردم کازرون اعلام کردند و از هموطنان و جوانان میهن خواستند بیاری قیام کنندگان در کازرون بشتابند

قیام کازرون

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here