استمرار اعتصاب و تظاهرات کسبه و بازاریان تهران و دیگر شهرهای میهن

10
باز اریان تهران

اینجا را کلیک کنید

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here