استمرار اتحاد و همبستگی بازاریان و کسبه بانه در اعتصاب یکپارچه و سراسری خود به رغم فشارهای سرکوبگرانه امنیتی

17
دوازدهمین روز متوالی اعتصاب کسبه و بازاریان بانه

روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه بازاریان و کسبه بانه اعتصاب یکپارچه و سراسری خود را در اعتراض به بستن مرز و افزایش تعرفه گمرکی توسط رژیم آخوندی، ادامه دادند.

این اعتصاب در حالی ادامه یافته است که رژیم آخوندی انواع فشارهای سرکوبگرانه خود را از جمله دستگیری شبانه جوانان و کسبه و بازاریان و همچنین قطع اینترنت را برای در هم شکستن اعتصاب بکار گرفته است. 

روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه؛ ماموران سرکوبگر اماکن رژیم با زور و تهدید درهای ورودی پاساژ بهشت بانه که خود رژیم یکی از سهامداران آن است؛ را باز کردند. اما هیچ یک از مغازه داران شریف این پاساژ حاضر نشدند در محل کسب و کار خود حضور یابند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here