استقبال نیکی هیلی از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسة شورای امنیت 

6

نیکی هیلی سفیر آمریکا در ملل متحد ضمن استقبال از درخواست فرانسه و انگلستان برای برگزاری جلسة شورای امنیت دربارة پرتاب موشک رژیم، گفت: «تازه‌ترین آزمایش موشک بالستیک (رژیم) ایران خطرناک و نگران‌کننده است. ایالات متحده مکرراً به جهان نسبت به تلاش‌های آگاهانة (رژیم) ایران برای بی‌ثبات‌کردن خاورمیانه و به‌چالش‌کشیدن نُرم‌های بین‌المللی هشدار داده است».

نیکی هیلی، تأکید کرد: «جامعة جهانی نمی‌تواند هر بار که (رژیم) ایران به‌نحوی فاحش قطعنامه‌های شورای امنیت را نادیده می‌گیرد، چشمان خود را بر روی آن ببندد. اگر شورای امنیت نسبت به حسابرسی از (رژیم) ایران و اعمال قطعنامه‌های ما جدی است، پس دست کم باید قادر باشیم این آزمایش موشکی تحریک‌آمیز را با اجماع محکوم کنیم».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here