استفاده هوشیارانه جوانان اصفهان از یک مسابقه ورزشی برای بیان شعارهای ضدحکومتی

25
مسابقه فوتبال در استادیوم نقش جهان اصفهان-min

روز جمعه در جریان یک مسابقه فوتبال در استادیوم نقش جهان اصفهان، جوانان حاضر در ورزشگاه، ضمن تمسخر مزدوران سرکوبگر رژیم که بصورت انبوه برای مقابله با اعتراضات جوانان در این ورزشگـاه حاضر شده بودند، شعارهای مرگ بر دیکتاتور و بترسید، بترسید ما همه باهم هستیم سردادند

رژیم آخوندی در وحشت از شکل گیری اعتراضات در این ورزشگاه علاوه بر مزدوران سرکوبگر خود ، خودروهای ضدشورش را در محلهای مختلف در بیرون ورزشگاه مستقر کرده بود 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here