سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

استراون استیونسون: سقوط رژیم ایران بدون مقاومت ایران امکانپذیر نخواهد بود

0 17

استراون استیونسون رئیس بنیاد اروپایی آزادی عراق بر نقش مقاومت ایران در آینده ایران تأکید کرد و گفت: سقوط رژیم ایران بدون مقاومت ایران امکانپذیر نخواهد بود. وی که با روزنامه الجزیره چاپ عربستان مصاحبه می‌کرد در پاسخ به این سؤال که شما تلاشها و توان مقاومت ایران و نقش آینده آن را چگونه می‌بینید؟ گفت: من با اپوزیسیون دموکراتیک ایران تحت رهبری خانم مریم رجوی بسیار آشنا هستم. شورای ملی مقاومت ایران و نیروی اصلی آن، مجاهدین خلق ایران، نقش بی‌بدیلی در افشاء ماهیت طبیعی رژیم ایران و طرحهای مهاجم آن ایفا کرده است. این ناشی از عمق محبوبیت اجتماعی و گسترش این جنبش در میان مردم ایران است. این مقاومت ایران بود که برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ جهان را از وجود پروژه هسته‌یی آگاه کرد و بعد همین مقاومت ایران بود که برنامه‌های مختلف هسته‌یی و موشکی این رژیم فاشیستی را افشا کرد. این همچنین همین اپوزیسیون ایران بود که توانست استراتژی ارتجاعی و سرکوبگرانه و جنگ‌افروزانه و توسعه‌طلبانه خمینی را برای جهانیان اثبات و افشا کند این مقاومت ایران است که اکنون با کمپین دادخواهی قتل‌عام ۳۰ هزار زندان سیاسی در سال ۶۷ موضوع نقض حقوق‌بشر ایران را به یک مسأله جهانی تبدیل کرده است.

استراون استیونسون افزود: «مایلم اشاره کنم که هر ائتلاف منطقه‌ای و بین‌المللی علیه دخالتهای رژیم ایران در منطقه وقتی نقش تعیین‌کننده و مؤثر خواهد داشت که عنصر ایرانی یعنی مقاومت ایران در آن حضور داشته باشد سقوط رژیم ایران بدون مقاومت ایران امکانپذیر نخواهد بود به عبارت دیگر هر گونه نادیده انگاشتن مقاومت ایران و یا کم بها دادن به آن در برخورد با رژیم ایران کمک به این رژیم است و دست رژیم را در سرکوب داخلی و یا تروریسم بین‌المللی بازتر می‌کند».

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.