استرالیا: حمایت شورای تجاری اتحادیه‌های ایالت ویکتوریا از اعتصاب رانندگان کامیون‌های سنگین در ایران

10
حمایت شورای تجاری اتحادیه‌های ایالت ویکتوریا از اعتصاب

شورای تجاری اتحادیه‌های ایالت ویکتوریا در استرالیا همبستگی خود را با رانندگان کامیون‌های سنگین در ایران در اعتصابشان برای محافظت از حق معیشت و حقوق کار خود, ابراز می‌کند.

ما هرگونه سرکوب حکومتی را محکوم می‌کنیم و صادقانه امیدواریم که رانندگان در مبارزه خود موفق باشند، مبارزه ای که بخشی از مبارزه وسیع تر برای عدالت و دموکراسی برای کارگران درایران است.

درهمبستگی شورای تجاری اتحادیه‌های ایالت ویکتوریا-استرالیا

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here