ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی- قسمت اول-۲۷آبان

71

ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی- قسمت اول-۲۷آبان – برنامه ارتباط مستقیم از سیما آزادی مجاهدین و مقاومت ایران

ارتباط مستقیم امین الرعای قسمت دوم

ارتباط مستقیم امین الرعایا قسمت سوم

ارتباط مستقیم – افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی-۲۷آبان قسمت چهارم  

ارتباط مستقیم-افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی-قسمت پنجم

ارتباط مستقیم-افشای بسیج دروغپراکنی رژیم آخوندی-قسمت ششم

بیشتر ببینید

برگرفته از سایت سیما ازادی لینک به سایت منبع

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here