اذعان به منفوریت و انزوای خامنه‌ای حتی در حوزه‌های آخوندی

7
دادستان دادگاه ویژه سرکوب

دادستان دادگاه ویژه سرکوب روحانیت در قم درباره منفوریت و انزوای خامنه‌ای گفت: امروز به حوزه ها حمله می کنند تا به جایگاه ولایت فقیه برسند و آن را هم تخریب کنند؛ ولایت فقیه را نامشروع می دانند و این طراحی از طریق داخلی ها و هم لباسی ها صورت می گیرد دشمن درحال طراحی علیه این جایگاه است .

دادستان دادگاه ویژه سرکوب روحانیت افزود: ۴۸ میلیون کانال سرگرمی و ۱۱ میلیون کانال خبری برای تخریب نظام طراحی شده و فعال است.

بیش از ۲هزار کانال با محتوای ضد ارزشی در تلگرام وجود دارد و ۷۲ درصد جوانان بین ۱۹ تا ۲۰ سال از فضای مجازی و محتویات آن استفاده می کنند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here