ادامه تظاهرات مردم اهواز علیه توهین صداو سیمای منحوس آخوندها به هموطنان عرب

9
ادامه تظاهرات اهواز و 9

تظاهرات مردم اهواز و شماری از شهرهای خوزستان روز یکشنبه نیز در اعتراض به توهین صدا و سیمای آخوندی به هموطنان عزب، ادامه یافت. جوانان در شهرهای حمیدیه، شادگان، قلعه کنعان در جنوب اهواز و روستای مرعی در مسیر خفاجیه علیه سیاست سرکوب وحشیانه و تفرقه افکنی و تبعیض رژیم آخوندی علیه هموطنان عرب تظاهرات کردند.

منطقه عین دو اهواز نیز روز یکشنبه شاهد تظاهرات اعتراضی هموطنان عرب علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم بود.

به دنبال گسترش و استمرار تظاهرات مردم خوزستان، روز دوشنبه نیروهای سرکوبگر رژیم در شهرهای اهواز، آبادان، خرمشهر، ماهشهر و شمار دیگری از شهرهای خوزستان مستقر شدند. 

روز یکشنبه نیز نیروهای سرکوبگر ضدشورش با ماشین و موتورهای مخصوص سرکوب و ماشینهای آبپاش بمنظور ایجاد جو رعب و وحشت و مقابله با تظاهرات جوانان، در خیابانهای اصلی آبادان به قدرتنمایی پوشالی پرداختند.

بنا به گزارشات تاکنون بیش از ۱۴۰ تن از معترضین در شهرهای مختلف خوزستان توسط نیروهای رژیم دستگیر شده‌اند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here