ادامه تجمع اعتراضی و راهپیمایی کارکنان گروه ملی فولاد اهواز، با شعارهای «مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر» و «کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد»

9
اعتراضات-در-ایران-11

کارکنان گروه ملی صنایع فولاد اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات حقوقی و کلیه مطالبات خود مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند.و از آنجا به سمت کیانپارس دست به راهپیمایی زدند. کارگران معترض سپس به سمت امانیه محل فرمانداری و دفترهای سه تن ازاعضای مجلس رژیم از اهواز رفتند شیشه‌های دفاتر نمایندگان مزدور رژیم را شکستند و وسایل آنرا تخریب کردند. کارگران بجان آمده با سردادن شعارهای «دشمن ما همینجاست دروغ می گن آمریکاست»، «مرگ بر ستمگر درود بر کارگر»، «کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد» خواستار استعفای استاندار و فرماندار مزدور رژیم و احقاق حقوق خود شدند

نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم در وحشت از گسترش تظاهرات در طول مسیر کارگران را احاطه کرده بودند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here