ادامه اعتصاب كارگران گروه ملي فولاد اهواز برای بیست و یکمین روز

5

کارگران گروه ملی فولاد اهواز از صبح دوشنبه بیست و یکمین روز اعتصاب خود را مقابل استانداری رژیم در این شهر آغاز کردند.کارگران با نشستن روی زمین خیابان را مسدود کردند

کارگران اعتصابی سپس به سمت کیانپارس راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند:‌ اینهمه بی عدالتی هرگزندیده ملتی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here