ادامه بحران برسر سرنوشت برجام در درون نظام ولایت‌فقیه، حمله باند رقیب به اتومبیل ظریف وزیرخارجه آخوند روحانی

29

بحران حاد درونی رژیم برسر شکست برجام ادامه دارد و درهمین رابطه جواد ظریف پس از یک سخنرانی در دانشکده پلی تکنیک، موردحمله عناصر باند رقیب قرار گرفت. 

رسانه‌های باند روحانی در این رابطه نوشتند: پس از پایان سخنرانی وزیر خارجه به اتومبیل ظریف حمله شد و برخی با مشت و لگد به خودرو وزیر آسیب رساندند.

جواد ظریف در سخنان خود خطاب به باند رقیب گفته بود:‌ امروز در شرایط ویژه‌ای هستیم. اشتباه در محاسبه بسیار خطرناک است. چرا زمینه فرار سرمایه‌گذاران از ایران را فراهم می‌کنیم؟ این دعواهای سیاسی داخلی چه ارزش و فایده‌ای دارد؟ اگر ما به دیپلومات خود اعتماد نکنیم و بگوییم کلاه سرش رفته است. چه نفعی حاصل می‌شود؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here