ادامة اعتصاب و تظاهرات کارگران فولاد اهواز – ۱۹ آذر ۹۷

7

صبح دوشنبه ۱۹ آذر ماه کارگران فولاد در حالیکه کفن پوشیده بودند در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع کردند و سپس به تظاهرات در خیابان‌های اهواز پرداختند. کارگران بر روی کفن‌هایشان نوشته بودند: ‌«می‌ایستیم می‌میریم ذلت نمی‌پذیریم».

کارگران زحمتکش در مقابل خانه و دفتر آخوند جزایری امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در استان خوزستان، روی زمین نشسته و خیابان را بستند.

در جلسه‌ای از کارگزاران فریبکار حکومتی، شماری از کارگران فولاد اهواز خشم و انزجار خود را از چپاول و ستم رژیم آخوندی که گارگران شریف و زحمتکش را به ستوه آورده ابراز کردند

در تظاهرات روز گذشته کارگران فولاد وقتی ماموران سرکوبگر رژیم قصد دستگیری یک دختر را داشتند، کارگران خشمگین به مقابله با مزدوران رژیم برخاستند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here