اتحادیه اروپا بخشی از وزارت اطلاعات رژیم و دوجلاد آنرا لیست‌گذاری تروریستی کرد

17
لیست گزاری وزارت اطلاعات تو اتحادیه اروپا

وزارت خارجه فرانسه-۸ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۸ دی ۱۳۹۷):

شورای اتحادیه اروپا به اتفاق آرای همه کشورهای عضو تصمیم گرفت

یک موجودیت و دو مسئول توطئه حمله به گردهمایی مجاهدین خلق

گروهی که مدافع سرنگونی رهبری رژیم ایران است را

در لیست اروپایی اشخاص، گروه‌ها و موجودیت‌های درگیر تروریسم قرار بدهد

این تصمیم نشان دهنده عزم کشورهای عضو اتحادیه اروپا

برای بی پاسخ نگذاشتن اقدامات خصمانه و غیر قابل قبول

در خاک اروپا است

گفتگو درباره محدود کردن فعالیت‌های موشکی رژیم ایران

باید جزو خواسته‌های اتحادیه اروپا در رابطه با این رژیم باشد

 

بدنبال لیستگذاری و تحریم معاونت امنیت وزارت اطلاعات رژیم آخوندی و هم چنین سعید هاشمی مقدم معاون وزیر اطلاعات و اسدالله اسدی دیپلمات تروریست دستگیر شده به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران توسط اتحادیه اروپا، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: 

اتحادیه اروپا

شورای اتحادیه اروپا در روز ۸ ژانویه ۲۰۱۹ (۱۸ دی ۹۷) به اتفاق آرای همه کشورهای عضو، تصمیم گرفت یک موجودیت و دو مسول طراحی پروژه سوءقصد خنثی شده علیه گردهمایی ۳۰ ژوئن۲۰۱۸ مجاهدین خلق،گروهی که مدافع سرنگونی رهبری رژیم ایران است را در لیست اروپایی اشخاص، گروه‌ها و موجودیت‌های درگیر در تروریسم، قرار بدهد.

این تصمیم اروپا که بر پایه تصمیم دولت فرانسه به تاریخ دوم اکتبر ۲۰۱۸ علیه همین موجودیت‌ها و افراد گرفته شده است، نشان دهنده همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و عزمشان برای اقدام متحد به منظوربی پاسخ نگذاشتن چنین اقدام خصمانه و غیر قابل قبولی در خاک اروپاست.

فرانسه همچنین نگرانی خود را از شلیک موشک میانبرد توسط رژیم ایران در اول دسامبر ابراز میکند.

موضع اروپا در این خصوص ثابت است: همانطور که آقای ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در دهم دسامبر در شورای امور خارجه یادآوری کرد، گفتگو درباره محدود کردن فعالیت‌های موشکی باید جزو خواسته‌های اتحادیه اروپا در رابطه با این رژیم باشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here