اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌یی درباره قیام مردم ایران، به تضمین حق تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان مردم ایران فراخوان داد.

79
قیام مردم ایران -اتحادیه اروپا-min

سایت اتحادیه اروپا روز ۱۱دی۹۶ نوشت: «اتحادیه اروپا به‌دقت تظاهرات جاری در ایران، افزایش خشونت و از دست رفتن غیر قابل قبول جان‌ها را دنبال می‌کند. تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، حقوق بنیادین در تمامی کشورها هستند و ایران هم از آن مستثنی نیست. اتحادیة اروپا به نظارت بر وضعیت ادامه خواهد داد».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here