ابراز وحشت مهره های نظام از مجاهدین و قیام: «مجاهدین برای پایین آوردن موتور نظام کافی هستند!»

29
رائفی پورازمهره های خامنه ای

رائفی پورازمهره های خامنه‌ای:

«[مجاهدین] ۱۸هزار ترور انجام دادند!… بعد همونها دارند امروز پیام می فرستند از اونور نه؟ مریم رجوی داره پیام میفرسته تازه یک پروژه داریم به اسم [مجاهدین] که [مجاهدین] کافیه یک مملکت رو موتورش رو بیاره پائین! بعد همه اینها، تو کماکان ماندی ۳۹سال از عمرت گذشته، عجیب نیست؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here