ابراز نگرانی عفو بین الملل از رفتار غیرانسانی با ۱۱زن درویش محبوس در زندان قرچک ورامین

8
بیانیه‌ای از وضعیت ۱۱ زن درویش

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از وضعیت ۱۱ زن درویش که در زندان قرچک ورامین محبوس هستند ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری آنها شد. این سازمان حقوق بشری با اشاره به وضعیت غیرانسانی زندان قرچک، بازداشت این زنان را «خودسرانه» و همراه با «آزار و سوء رفتار» خوانده است .درقسمتی از این بیانیه آمده است:‌ دست کم ۱۱ زن از دراویش گنابادی در ایران از ابتدای اسفند ماه در زندان شهر ری با شرایط غیرانسانی و بدون دسترسی به وکیل نگهداری میشوند . برخی از زنان نیاز به مراقبتهای پزشکی فوری برای جراحات ناشی از ضرب و شتم در زمان دستگیری دارند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here