ابراز تأسف دبیرکل سازمان ملل‌متحد نسبت به وقوع زلزله

70
آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل‌متحد نسبت به‌وقوع زلزله ابراز تأسف کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل‌متحد طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد:‌ دبیرکل سازمان ملل با فقدان جان و خساراتی که به‌دنبال زلزلةی که در ناحیه مرزی ایران و عراق در یکشنبه شب پیش آمده عمیقاً اندوهگین شده است و خواهان بهبود عاجل مصدومان شده است. دبیرکل سازمان ملل‌متحد برای کمک‌رسانی در صورت لزوم ابراز آمادگی کرده است.

آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل‌متحد نسبت به‌وقوع زلزله ابراز تأسف کرد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل‌متحد طی اطلاعیه‌یی اعلام کرد:‌ دبیرکل سازمان ملل با فقدان جان و خساراتی که به‌دنبال زلزلةی که در ناحیه مرزی ایران و عراق در یکشنبه شب پیش آمده عمیقاً اندوهگین شده است و خواهان بهبود عاجل مصدومان شده است. دبیرکل سازمان ملل‌متحد برای کمک‌رسانی در صورت لزوم ابراز آمادگی کرده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here