ابراز انزجار هموطنان بلوچ از روحانی در زابل و زاهدان

53
شورای ملی مقاومت ایران 111

shora

دانشجویان و مردم دلیر استان سیستان و بلوچستان حضور آخوند حسن روحانی، رئیس جمهور نظام ولایت فقیه در زابل و زاهدان را به صحنه یی از ابراز انزجار و اعتراض علیه نظام منفور و سرکوبگر آخوندی تبدیل کردند.

به هنگام سخنرانی روحانی در زابل در روز شنبه ۱۱آذر آنها شعار می دادند: «وعده پوچ نمی‌خواهیم، آب می‌خواهیم، آب می‌خواهیم»، «روحانی سیستان هوا ندارد»، «ما آب می‌خواهیم، آب می‌خواهیم، سیستان آباد می‌خواهیم».

جوانان و مردم دلیر زابل با دست نوشته هایی که در دست داشتند به فقدان امکانات آموزشی و جاده های نا امن و ویران که چیزی جاده های مرگ نیستند و سرکوب مردم این استان اعتراض کردند. آنها همچنین پلاکاردهایی دردست داشتند که بر روی آن نوشته بود «بازارچه های مرزی در چنگال نورچشمی ها»، «حق مردم مستضعف چه میشود»؟ «جوانترین استان کشور، بیکارترین است». دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان (زاهدان) نیز علیه سفر روحانی به این استان شعار می دادند: «مجلس فرمایشی نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم، دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد»، «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد» و از پذیرش روحانی سر باز زدند.

روحانی در سخنرانی خود در زابل به تکرار دروغپردازیهای گوبلزی خود در مورد موفقیتهای ۱۰۰روز اول دور دوم ریاست جمهوری خود پرداخت. او به نحوی مضحک مدعی شد که موفقیتهای این ۱۰۰ روزه معادل چهار سال گذشته ریاست جمهوری اش بوده است. یکی از موفقیتهای ادعایی روحانی کارنامه فضاحت بار او در رسیدگی به زلزله زدگان استان کرمانشاه است که بعد از سه هفته همچنان از ابتدایی ترین امکانات برای زنده ماندن محرومند. روحانی در یک وارونه گویی دجالگرانه دیگر انزوای گسترده بین المللی و انزجار فزاینده از سیاستهای تجاوزکارانه رژیم را «افتخار» نظام آخوندی توصیف کرد.

روحانی در سخنان چند شب پیش خود در تلویزیون حکومتی در ارائه گزارش ۱۰۰روز اول دور دوم ریاست جمهوری اش نیز نه تنها مضحکه باند رقیب شد، بلکه توسط عوامل باند خودش نیز مورد استهزاٰء قرار گرفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران سخنان روحانی را «کلی گویی» و آخوند ذوالنور نماینده مجلس رژیم از باند خامنه ای سخنان او را «لفاظی» توصیف کرد و گفت: آمارهای متناقض از زبان شما و مسئولین ذیربط در بحث تولید اشتغال داشتیم… چرا آمارهایی می دهید که نه سفره مردم، نه بیکاران و منازل مردم آن رو تایید نمی کنند» (تلویزیون رژیم-۷آذر).

خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران نیز در این باره نوشت: «روحانی گویا آمارهایی که توسط دستگاههای دولتی در این باره منتشر شده را نگاه نکرده است. زیرا بر اساس گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی, ضریب جینی [شاخص سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت] در دولت یازدهم به بدترین وضع خود رسیده و فاصله پولدارها و فقرا بیشتر شده است…دولت دوازدهم چطور می خواهد با ادامه [ این]سیاستها… به جنگ توزیع ناعادلانه درآمد در کشور برود؟

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۲آذر ۱۳۹۶ (۳دسامبر ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here