آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل‌متحد: حق اعتراض، یکی از حقوق بنیادین‌بشر است و در مورد معترضین ایرانی نیز باید محترم شمرده شود!

5
آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد-min

آنتونیو گوترز دبیرکل سازمان ملل متحد درباره قیام و تظاهرات سراسری مردم ایران گفت:‌ حق اعتراض، یکی از حقوق بنیادین بشر است و در مورد معترضان ایرانی نیز باید محترم شمرده شود

وی افزود: آنچه من برای آن احترام بسیاری قائلم حق اعتراضات مسالمت‌آمیز از طرف مردم است. به همین دلیل من به حق ایرانیان برای بیان اعتراض اهمیت می‌دهم . ما به‌روشنی تاکید کرده‌ایم این حق باید محترم شمرده شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here