آغاز برنامه سه روزه همیاری با سیمای آزادی- تلویزیون ملی ایران

83

بیست و دومین برنامه همیاری با سیمای آزادی، که تا روز یکشنبه ۱۴ آبان ماه ادامه پیدا می کند، با استقبال هموطنان رو به رو شد.

هموطنانمان از داخل و خارج کشور به یاری سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران برخاستند و بر رابطه سرشار و رزمنده خود با سیما و صدای آزادیخواهی مردم ایران تأکید کردند.

همیاران سیمای آزادی با تأکید بر دوران نوینی که مقاومت و هم‌چنین رژیم آخوندی وارد آن شده اند، بر آمادگی و عزم خود برای حمایت از صدا و سیمای آزادیخواهی مردم ایران در مقابل خفقان و سانسور استبداد دینی، تأکید کردند.

بیست و دومین برنامه همیاری با سیمای آزادی، پس از اخبار وطی روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ آبان، برابر با چهارم و پنجم نوامبر ادامه می یابد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here